İnovatif Sürdürülebilir Tedarik Zinciri

Sürdürülebilir Tedarik Zincirleri, dünyamızın ve şirketlerin geleceği için gün geçtikçe daha kritik bir hal almaktadır. Çevresel ve sosyal konularda geliştirilen inovatif sürdürülebilir Tedarik Zinciri yaklaşımları sayesinde şirketler, hem çevreye karşı duyarlı hem de finansal olarak daha dirençli bir yapıya sahip olmaktadırlar.

Dolayısıyla Tedarik Zinciri profesyonellerinin geliştirilen inovatif sürdürülebilir çözüm trendlerini takip etmesi ve kendi iş stratejilerine uyarlaması oldukça önemlidir. Karbon ayak izini ve atığı minimize etmekten tersine lojistik operasyonlarına, Döngüsel Ekonomiden kurumsal sosyal sorumluluk projelerine kadar çok geniş bir alanda önemli inovatif çözümler geliştirilmektedir.

SCP Club olarak, LODER ve Slimstock işbirliğinde  6 Eylül 2023 Çarşamba saat 13:30-16:00 gerçekleştireceğimiz “Inovatif Sürdürülebilir Tedarik Zinciri” başlıklı etkinliğimiz kapsamında Bosphorus Palace Hotel’de sizlerle bir araya geliyoruz.

Değerli konuşmacılarımız;

  • Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Dekanı ve LODER Yönetim Kurulu Başkanı, Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN,

  • Ekol Lojistik Entegre Yönetim Sistemleri ve Sürdürülebilirlik Stratejileri Kıdemli Lideri, Korhan İŞCİL,

  • Unilever Kurumsal İlişkiler ve İletişim Başkanı, Ebru Şenel ERİM’in,

katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz etkinliğimize kayıt olmak için yukarıdaki “Kayıt Ol” butonundaki formu doldurmanız yeterlidir.

Konuşmacılar

Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN

LODER Yönetim Kurulu Başkanı, Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Dekanı

Korhan İŞÇİL

Ekol Lojistik, Entegre Yönetim Sistemleri ve Sürdürülebilirlik Stratejileri Kıdemli Lideri

Ebru Şenel ERİM

Unilever, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Başkanı

Ajanda

13:30-14:15   Kayıt & Networking

14:15-14:45   Açılış Konuşması &

“Tedarik Zincirinin Gelecek Vizyonu: İnovasyon ve Sürdürülebilirlik” 

Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN – Loder Yönetim Kurulu Başkanı

14:45-15:15   “Sürdürülebilirlik Dünyasında ESG Perspektifinden Lojistik”     

Korhan İŞÇİL – Ekol Lojistik Entegre Yönetim Sistemleri ve Sürdürülebilirlik Stratejileri Kıdemli Lideri

15:15-15:45    ‘’Unilever’in Net Sıfır Yolculuğu’’

Ebru Şenel ERİM – Unilever Kurumsal İlişkiler ve İletişim Başkanı

15:45-16:00    Soru & Cevap

Konuşma Özetleri

Tedarik Zincirinin Gelecek Vizyonu: İnovasyon ve Sürdürülebilirlik

İnovatif Sürdürülebilir Tedarik Zinciri, operasyonel verimlilikle birlikte inovasyon ile sürdürülebilirliği birleştirerek tedarik zinciri yönetimine yönelik bütünsel bir yaklaşımı ifade eder. Konuşmamızın ilk bölümünde gelecek vizyonu için teknoloji entegrasyonu, döngüsel ekonomi, işbirliğine dayalı ekosistemler, sorumlu kaynak kullanımı, enerji verimliliği gibi İnovatif Sürdürülebilir Tedarik Zincirinin temel ilkelerini kısaca tanıtacağız. Aynı zamanda bu yaklaşımı gerçekleştirirken yaşanacak zorluklar ile   operasyonel risklerin azalması, marka itibarının artması ve uzun vadeli maliyet tasarrufu gibi kazançlar hakkında da paylaşımlarda bulunacağız.

Sürdürülebilirlik Dünyasında ESG Perspektifinden Lojistik

İş dünyası liderlerinin, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) yaklaşımlı dönüşüm ve yatırım ile küresel sermaye piyasalarını yeniden şekillendirdiği bu günlerde, paydaş ekonomisi gittikçe önem kazanmaktadır. Şirketlerin çatı stratejilerine Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını koyarak, hizmet ve üretimlerinde yüksek standartlar belirlemesi, düşük karbonlu yönetişim modülünü tercih etmesi ve sürekli iyileştirmeyi hedeflemesi sürdürülebilir bir marka olabilmek için gelecekteki başarının temelidir.

Etkinlikte; Ekol olarak “Dünya için en iyisi olma” amacımıza hizmet eden; iyi uygulama örneklerimizi, yeşil liman ve ofislerimize yaptığımız yenilenebilir enerji yatırımlarımızı ve iklim kriziyle mücadelede çözümün bir parçası olmak adına paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz değer yaratan iş yapış şeklimizi sizlere anlatıyor olacağız.

Unilever’in Net Sıfır Yolculuğu

İklim değişikliği çağımızın en önemli sorunlarından biri ve Unilever olarak uzun vadede işimizin geleceğini etkileyecek en büyük riski oluşturuyor. Bu riskle mücadelede bilimsel verilere dayalı hedefler koyuyor, tedarik zinciri ve lojistik süreçlerimizi global sürdürülebilirlik taahhütlerimizi göz önüne alarak her gün yeniden tasarlıyoruz. İklim Dönüşüm Eylem Planımız kapsamında 2030 yılına kadar kendi operasyonel emisyonlarımızı sıfırlamayı ve 2039 yılına kadar tüm değer zincirimizde net sıfır emisyon elde etmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflerimize ulaşmak için hem lojistik hem de tedarik zincirimizde inovatif, çevreye  duyarlı ve aynı zamanda sürdürülebilir finansal çözümler uyguluyoruz.

Bu etkinlikte, Unilever olarak Türkiye’deki net sıfır yolculuğumuzda lojistik ağımızda ve tedarik zincirimizde hayata geçirdiğimiz çevreye duyarlı sürdürülebilir yatırımlarımızdan bahsedeceğiz. Tedarik zincirimizde güneş enerjisi, biyogaz üretimi, akıllı enerji çözümleri gibi Türkiye’deki 4 fabrikamızda uyguladığımız ve uygulamayı planladığımız enerji dönüşüm projelerimizin örneklerini paylaşacağız. Ayrıca lojistik süreçlerimizdeki karbon emisyonlarını düşürmek amacıyla dağıtım operasyonlarımıza dahil ettiğimiz %100 yenilenebilir enerji ile çalışan elektrikli araç dönüşümümüze de kısaca değineceğiz.

Etkinlik Konumu

Menü