Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN, Galatasaray Üniversitesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Bölümünü tamamladı. Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans derecelerini Fransa’da ENSGI’den (Ecole
Nationale Superieure de Génie Industriel) 1996 yılında ve Boğaziçi Üniversitesi’nden 1997 yılında aldı. Endüstri
Mühendisliği alanındaki doktora tezi çalışmalarını, kendisine verilen Yükseköğretim Kurulu yurtdışı doktora
bursu sayesinde INPG (Institut National Polytechnique de Grenoble), Grenoble, Fransa’da sürdürdü. Tez çalışmalarının
bir kısmını, Région Rhône Alpes Avrupa Birliği Doktora Bursundan faydalanarak Université Laval, Québec,
Kanada’da yaparak doktora tezini 1999 yılında tamamladı.

Endüstri mühendisliği, lojistik, Tedarik Zinciri ve dijitalleşme alanlarında çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi, bildirileri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Lojistik Derneği (LODER) Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Büyüközkan, stratejik yönetim, lojistik ve Tedarik Zinciri başta olmak üzere değişik konularda endüstriyel eğitimler ile dijital dönüşüm, yenilikçi sistemler kurma ve sistem iyileştirme odaklı stratejik danışmanlık hizmetleri vermekte; endüstriyel
projeler gerçekleştirmektedir.

Menü