– Dünyada giderek önemi artan Tedarik Zinciri Yönetimi yaklaşımının yaygınlaşmasını sağlamak
– Yeni ve sektöre yön veren küresel Tedarik Zinciri trendlerini bu platformda paylaşmak
– Önde gelen ulusal ve uluslararası Tedarik Zinciri profesyonellerinin bilgi ve deneyimleri ile şirket en iyi uygulamalarının paylaşılmasını sağlamak
– Bugünün ve yarının Tedarik Zinciri ve Lojistik yöneticilerini sosyal ortamlarda bir araya getirerek ilişki ve işbirliğini arttırmak
– SCP Club faaliyetlerini uluslararası düzeyde sürdürmek

Menü