ABC Envanter Analizini Maksimize Etmek İçin 5 Önemli Bilgi

Yıllar boyunca, binlerce ürün çeşidi bulunduran binlerce şirket ile karşı karşıya geldik. Fakat bu onların daha kârlı olmalarını mı sağladı? Gerçekte, bu kadar çok ürün bulundurmanın tam tersi bir etkisi olabilir. Öyleyse, daha kavramsal ABC envanter analizi ile şirketler, hizmetlerini geliştirirken envanterlerini azaltmalarını nasıl sağlayabilir?

TEDARİK ZİNCİR HEDEFLERİNİZE ULAŞMAK İÇİN ABC ENVANTER ANALİZİNİ NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Pareto prensibine göre; cironun %80’i, ürün yelpazesinin sadece %20’si tarafından üretilir. Geniş bir ürün yelpazesine sahip olmanın dezavantajı, birçok şirketin, küçük bir etkiye sahip olan ürünlerin envanter yönetimi üzerinde fazla zaman harcayarak olumlu etkisi olabilecek SKU’ları ihmal etmeleridir.

Optimumum seviyede tedarik edilecek envantere karar vermek söz konusu olduğunda, Tedarik Zinciri yöneticilerinin dikkat etmesi gereken noktalar vardır. Müşteri memnuniyetini etkilemeden stok maliyetlerini azaltmak için şirketlerin çok daha fazla bilgiye ve deneyime ihtiyacı vardır. İşte envanter analizi bu noktada devreye giriyor!

ABC envanter analizi, tam olarak ne kadar stok tutulacağını belirlemek amacıyla envanteri inceleme süreci olarak tanımlanır. Bu analitik yaklaşımın sağladığı öngörü, şirketlerin envanter seviyelerini geliştirmelerinde büyük rol oynayabilir.

ABC / XYZ, envanter analizlerinin ortak şeklidir. Envanter stratejik önemlerine göre üç ana kategoriye ayrılmıştır. “A” ürünleri önemli ve sık kontrol gerektiren ürünler iken C ürünleri daha az öneme sahip ürünlerdir.

  • A ürün grubu: Önemli ve sıkı kontrol gerektiren ürünler
  • B ürün grubu: Daha az öneme sahip, ancak orta seviye kontrol ile yönetilmesi gereken ürünler
  • C ürün grubu: En basit ve en kolay kontrol seviyesini gerektiren daha düşük öneme sahip ürünler

ANALİZİNİZİ HANGİ KRİTERLERE GÖRE YAPMALISINIZ?

Farklı satış modellerine sahip iki farklı ürün aynı şekilde mi yönetilmelidir? Aynı envanter stratejisini tüm ürün yelpazesine uygulamak ne kârlı ne de mantıklıdır. Doğru envanter analizi ile belirlenen kategorileri kullanarak, her bir ürünü yönetmek için daha özel bir yaklaşım benimseyebilirsiniz.

Ancak, stok analiz potansiyelinden yararlanmadan önce, ürün kategorilerini belirlemek için hangi parametreleri kullanmalısınız? Bir ürünün A, B veya C kategorisinden olup olmadığını neye dayandırarak belirlemelisiniz?

Bu, KPI’ların işiniz için en önemli olanlarına büyük ölçüde bağlı olacaktır. Envanter hedefleriniz finansal faktörlere dayanıyorsa, odak bir ürünün veya cironun kâr marjına odaklanmalıdır. Bununla birlikte, müşteri memnuniyeti daha önemliyse, uygun sınırlar oluşturmak için sipariş hatları kullanılmalıdır.

PORTFÖY ANALİZİNİN DEĞERİ

Envanter analizi yapıldıktan ve gözden geçirildikten sonra, ürün yelpazeniz artık farklı gruplara ayrılabilir. İleriye dönük etkili bir strateji oluşturmak için, öngörülerin tüm envanter kararlarını desteklemesi gerekir. İşte envanter analizinin değerini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olmak için, Tedarik Zinciri hedeflerinize ulaşmanızı sağlayan 5 ipucu:

İPUCU 1 – FARKLILAŞTILMIŞ SERVİS SEVİYELERİ, DOĞRU SERVİS SEVİYESİ İÇİN ANAHTAR YOL

Servis seviyesi, bir üründen sipariş edilme sayısının ilk sipariş tarihinde stoktan teslim edilebilmesinin yüzdelik hedefidir. Stok arttıkça servis seviyesi artar. Bununla birlikte, düşük seviye servis seviyeleri hayati öneme sahip şirket sermayesini veya stoklar nedeniyle düşük müşteri memnuniyetini oluşturan stoksuz kalma durumuna düşecektir.

Etkili envanter analizi, “A” ürünlerinin “C” ürünlerine göre daha yüksek düzeyde servis seviyesi gerektirdiğini göstermektedir. Envanter hedeflerinizi gerçekleştirebilmek için, bu servis seviyelerinin iyi düşünülmüş olması esastır.

İPUCU 2 – OPTIMUM STOK SEVİYESİNİ BELİRLEME

Uygun bir servis seviyesi tanımlandıktan sonra, envanter politikanızı yeniden değerlendirebilirsiniz. A ürünleri için stokların tükenmesi şirkete mâl olabileceğinden, bu ürünlerin daha fazla emniyet stokuna ihtiyacı olacak. B & C ürünleri de önemli olmasına rağmen, aynı metodu uygulamak genellikle verimsizliğe neden olabilir. Bu ürünlerde emniyet stokunun gerekliliğinin daha düşük seviyede olduğu göz önüne alındığında, ürün kategorilerini optimize etmek hedeflerinize ulaşmada daha çok yardımcı olabilir.

İPUCU 3 –STOKUNUZLA İLGİLİ DAHA İYİ KARARLAR İÇİN ABC ENVANTER ANALİZİ

Eğer bir ürünün yeteri kadar kâr marjı sağlamıyorsa, şirketin karar mercekleri bu ürünün stoklu veya stoksuz olması gerektiğine karar vermelidir. Genelde politik olan bu karar dikkatli alınmalıdır. Neyse ki, ABC analizi bu alanda yardımcı olmak için devreye giriyor!

Hızlı kazançlar elde etmek ister misiniz? Portföy analizinden elde edilen bilgilerin kullanılması, bir ürünün stok durumunu değiştirip değiştirmemeye karar verecektir. ABC envanter analizi, her bir ürün kategorisinin performansına dair net bir görüş sağlayarak şirketlere daha rasyonel bir tablo sunacaktır

İPUCU 4- ENVANTERİNİZİ AZALTMA FIRSATLARINIZI ÖTELEMEYİN

Düzenli ABC envanter analizi yapılması, envanteri daha fazla geliştirmeye fırsat olarak bakılmalıdır. Sonuçta, bu, hangi alanların en çok dikkat gerektirdiğini veya en yüksek getiriyi sağlayabileceğini vurgulamak için harika bir başlangıç ​​noktasıdır.

Aşağıdaki alanlar, ABC envanter analizi yoluyla elde edebileceğiniz ek envanter geliştirme projelerine sadece birkaç örnektir:

  • Teslimat sürelerini yeniden belirleyin
  • Daha uygun sipariş miktarları konusunda anlaşmaya varmak için tedarikçilerle birlikte çalışın
  • Belirli ürünleri yönetmek için daha etkili araçlar belirleyin

Her ne kadar bu görevler basit görünse de tüm ürün yelpazesinde uygulandığında büyük bir etkiye sahip olabilirler. Bu analiz, bulunabilirliği artırmaya, envanter maliyetlerini düşürmeye ve verimliliği artırmaya yardımcı olacaktır.

İPUCU 5- TAKİP VE RAPORLAMA

Yukarıdaki dört adımı uygulayarak, stokta büyük oranda azalma göreceksiniz. Bununla birlikte hem envanterinizin nasıl geliştiğini anlamak hem de bunu daha geniş vizyona sahip olmak için ürün performansını izleyebilmeniz çok önemlidir. ABC envanter analizini kullanarak değişiklikleri gözlemleyebilir ve iyileştirmeleri takip edebilirsiniz. Sonuç olarak, stratejinizin tam olarak nasıl bir performans gösterdiğini daha iyi anlarsınız

Menü