Enver Yücesan, INSEAD’da Operasyon Yönetimi Profesörüdür.
Prof. Dr. Yücesan’ın eğitim ve araştırma faaliyetleri; süreç analizi, üretim planlama ve kontrol, entegre lojistik, tedarik zinciri yönetimi ve performans değerlendirmesi gibi taktiksel ve operasyonel problemlere odaklanmaktadır.
Prof. Dr. Yücesan, büyük ölçekli endüstriyel uygulamalar ve performans analizleri konularında bilgisayar simülasyonunda uzmandır. Cornell Üniversitesi’nden Yöneylem Araştırması alanında doktora derecesi olan bir endüstri mühendisidir.
Enver Yücesan, INSEAD Tedarik Zinciri Yönetimi programının Akademik Direktörüdür.

Menü