Öz Geçmiş

E. Eylem Aksoy Retornaz, lisans derecesini Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden almış, aynı yıl Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Hukuku Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. İsviçre Neuchâtel Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden doktora derecesini 2009 yılında kazanmıştır. 2000-2001 yılları arasında Avrupa İnsanHakları Mahkemesi’nde hukukçu olarak çalışmıştır. 2015 yılında doçent unvanını almıştır. Halen Galatasaray Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Eylem Aksoy Retornaz’nın bilişim ve teknoloji hukuku, siber şiddet, ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, ceza infaz hukuku, insan hakları alanlarında yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır.

Menü