Amaçlar

- Dünyada giderek önemi artan Tedarik Zinciri Yönetimi yaklaşımının ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak

- Yeni ve sektöre yön veren küresel Tedarik Zinciri trendlerini bu platformda paylaşmak

- Önde gelen ulusal ve uluslararası Tedarik Zinciri profesyonellerinin bilgi ve deneyimleri ile şirket en iyi uygulamalarının paylaşılmasını sağlamak

- Bugünün ve yarının Tedarik Zinciri ve Lojistik yöneticilerini sosyal ortamlarda bir araya getirerek ilişki ve işbirliğini arttırmak

- SCP Club ‘u uluslararası düzeye taşımak